Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawić użytkownikom zasady przetwarzania i ochrony ich danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem serwisu „PrzykładowaNazwa”.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma INSIDER COMPANY Sp. z o.o., Osiedle Kazimierzowskie 26/34, 31-843 Kraków, KRS: 0001023460, NIP: 6783204643, REGON: 524672923.

2. Zakres gromadzonych danych

Użytkownik może być poproszony o podanie swojego:

 • imienia i nazwiska
 • adresu e-mail
 • numeru telefonu
 • adresu zamieszkania

3. Cele przetwarzania

Dane gromadzone od użytkowników mogą być używane w celu:

 • realizacji zamówień
 • odpowiedzi na zapytania
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego
 • analiz i badań rynku

4. Prawa użytkowników

Każdy użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

5. Używanie plików cookies

Serwis używa plików cookies w celu dostosowywania zawartości do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony. Są one zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika.

6. Zabezpieczenie danych

Administrator podejmuje działania w celu ochrony danych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem niezgodnym z przewidzianymi celami.

7. Zmiany w polityce prywatności

„PrzykładowaNazwa” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Aktualna polityka prywatności jest zawsze dostępna na stronie serwisu.

8. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@odkryjzdrade.pl