Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.odkryjzdrade.pl  

1.2. Administratorem i właścicielem serwisu jest INSIDER COMPANY Sp. z o.o., Osiedle Kazimierzowskie 26/34, 31-843 Kraków, KRS: 0001023460, NIP: 6783204643, REGON: 524672923

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§2 Warunki korzystania z serwisu

2.1. Aby korzystać z serwisu, użytkownik musi mieć dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

2.2. Serwis jest dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy zaakceptują niniejszy regulamin.

2.3. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do działań niezgodnych z prawem.

§3 Rejestracja i logowanie

3.1. Niektóre funkcje serwisu dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

3.2. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.

3.3. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać prawdziwe dane oraz aktywny adres e-mail.

§4 Odpowiedzialność

4.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników niezgodne z niniejszym regulaminem.

4.2. Administrator ma prawo usunąć konto użytkownika, który narusza postanowienia regulaminu.

§5 Prawa autorskie

5.1. Treści zamieszczone w serwisie są chronione prawami autorskimi i należą do Administratora lub jego partnerów.

5.2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie materiałów z serwisu bez zgody Administratora jest zabronione.

§6 Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

6.3. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§7 Kontakt

7.1. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu prosimy kierować na adres: kontakt@przykladowyportal.pl.